Odio Lidmaatschap & Lesrooster

Download inschrijfformulier ODIO Oosterbeek

Dit inschrijfformulier kunt u per e-mail zenden aan ledenadministratie@odio.nl

Welke mogelijkheden zijn er binnen O.D.I.O.?

-kleutergym
-jongensgroepen gymnastiek/turnen
-meisjesgroepen gymnstiek/turnen
-damesgroepen gymnastiek/turnen
-selectiegroepen meisjes/dames turnen
-bewegen op muziek
-springgroep/demogroep

Hoe kunt u zich aanmelden bij O.D.I.O.?

Ga naar de zaal en maak gebruik van twee gratis proeflessen ! Daarna kun u zich in de zaal bij de technische leidster/der opgeven. Zij kunnen u allerlei andere informatie geven over lesuren, trainingen en kleding.

Ga naar de pagina ‘Inschrijven’ voor het online inschrijfformulier.

Lestijden locatie Oosterbeek:

maandag
16.00-17.00 uur: meisjes 6 – 8 jaar
17.00-18.00 uur: meisjes 8 – 10 jaar
18.00-20.00 uur: selectie

dinsdag
17.00-18.00 uur: jongens 6 – 7 jaar
18.00-19.00 uur: jongens 8 jaar en ouder

woensdag
​15.00-16.00 uur: meisjes 6 – 8 jaar
16.00-17.00 uur: meisjes 8 – 10 jaar
17.00-18.00 uur: plusuur
18.00-19.00 uur: 11+ groep
20.00-21.00 uur: dames bewegen op muziek

donderdag
16.00-16.45 uur: kleuters 4 en 5 jaar
18.00-20.00 uur: selectie

Lestijden locatie Wolfheze:

Maandag
17.00-18.00 uur: jongens + meisjes 4 – 8 jaar

Vakanties en vrije dagen 2018 
Herfstvakantie: 13 oktober 2018 tot 21 oktober 2018
Kerstvakantie: 22 december 2-18 tot 6 januari 2019

Contributies per maand 2018  (per 1 September 2018)
Leden t/m 16 jaar: € 13,25
Leden vanaf 17 jaar: € 14,25
Bewegen op muziek:  € 14,25
Selectieleden: € 24,75
Extra uur (recreatie): € 5,25
De contributies worden maandelijks rond de 15e via automatische incasso geind.

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail.

De opzegging moet uiterlijk 1 januari of 1 juli binnen zijn bij
Ingrid Bouwmeister, Dennenkampweg 37, 6861 GB, OOSTERBEEK
of ledenadministratie@odio.nl.
Met inachtneming van een maand opzegtermijn zal het lidmaatschap dan respectievelijk per 1 augustus of per 1 februari stop gezet worden.
Wanneer niet aan deze voorwaarde wordt voldaan moet de contributie
voor het volgend jaar betaald worden! Er wordt ALTIJD een
bevestigingsmail/brief verstuurd! Pas dan is de opzegging geldig.
Kleuters (4&5 jaar) kunnen, via dezelfde procedure, maandelijks
opzeggen. De opzegging dient voor de 15e binnen te zijn bij Ingrid.